Blogikirjoitus

Mikä ihmeen ohjelmistorobotti?

20/01/2016, Kirjoittanut 0 comment

Ohjelmistorobotiikasta alettiin uutisoida aktiivisesti viime vuoden (2015) alussa. Keskustelun ja uutisoinnin perusteella tämä tulee olemaan sellainen tekniikka, jolla esimerkiksi tietotyötä voidaan tehostaa nykyisestä huomattavasti. Mitä se sitten on?

Jo aiemmin yrityksissä on tehty ratkaisuja, joilla on simuloitu ihmisen toimintaa tietokoneella käyttöliittymän kautta nimenomaan siinä tarkoituksessa, että voitaisiin automatisoida jotakin ihmisen tekemää työtä. Nimityksiä toiminnalle on ollut useita. Esimerkiksi Ui automatisointi, käyttöliittymäautomatisointi tai Ui botti. Asialle on nyt yhteinen nimittäjä – ohjelmistorobotiikka (Robotic Process Automation / RPA).

Alkuvaiheessa tehtiin suoraviivaista ohjelmistojen käytön automatisointia käyttöliittymän kautta. Ohjelmoitiin hiiren liikkeet, näppäinpainallukset ja pyrittiin tulkitsemaan jonkin sovelluksen avulla, että mikä kuva on ruudulla ja milloin voi seuraavaa nappia painaa tai kenttään tekstiä kirjoittaa. Näillä keinoin pystyttiin toteuttamaan automaattisesti sellaisia tehtäviä, joiden tekemiseen oli tarvittu aiemmin ihmisiä. Ratkaisut olivat melko suoraviivaisia ja ehtoihin perustuvaa toiminnallisuutta ei juurikaan ollut. Ohjelmistot ratkaisujen toteuttamiseen olivat olemassa. Kyse oli siitä kuka hoksasi käyttää esimerkiksi erilaisia valvontatyökaluja tai testaustyökaluja toisenlaiseen tarkoitukseen.

Nykyään ohjelmistorobotiikka-ratkaisuiden tekemiseen on kehitetty sitä varten suunniteltuja ohjelmistoja. Niillä voidaan helposti opettaa sovellukselle mitä ohjelmistoissa pitää tehdä ja miten erilaisissa tilanteissa pitää toimia. Voidaan tehdä eri toiminnallisuutta riippuen tilanteesta. Esimerkiksi jos ohjelmistossa tulee suorituksen aikana virhetilanne, voidaan se käsitellä käyttöliittymässä automaattisesti ja jatkaa seuraavaan tehtävään.

Ohjelmistorobottien avulla voidaan tehdä siis asioita mitä ihminenkin tietokoneella tekee. Robotilla on käytettävissä kaikki samat ohjelmistot kuin ihmisellä. Ohjelmistorobotti käyttää omaa käyttäjätunnusta. Sillä on omat sovelluskohtaiset tunnuksensa ja sen toiminta myös näyttää kuin ihminen olisi töissä. Hiiri liikkuu ja ohjelmistot aukeilevat. Mihin ohjelmistorobotteja sitten voi tai kannattaa käyttää?

Sovelluskohteita on useita. Periaatteessa ohjelmistorobotti voi tehdä sitä mitä sille opetetaan. Yleisesti ottaen samalla tavalla toistuvat tehtävät ovat otollisia. Monesti nämä voivat olla jonkin tehtävän kokonaisuuden osia. Jos esimerkiksi päivällä ihmiset tekevät jotain työvaihetta mihin ihmisiä tarvitaan. Ilta-ja yöaikaan voidaan sitten roboteilla tehdä tietty rutiiniosuus töistä.

Tietyissä tilanteissa myös eri ohjelmistojen välinen tietojen siirto kannattaa ohjelmistorobotiikalla toteuttaa. Tällöin järjestelmissä ei yleensä ole nykyaikaisia rajapintoja. Tämä tilanne voi olla esimerkiksi vanhassa pankkijärjestelmässä, taloushallinnon ohjelmassa tai terveydenhuollon järjestelmässä. Ohjelma voi olla edelleen keskeisessä roolissa, mutta ohjelmisto on elinkaarensa lopulla ja kallista järjestelmäintegraatiota ei ole alettu tekemään. Kustannustehokas ratkaisu voi olla laitaa ohjelmistorobotti siirtämään tietoja. Rajapintaratkaisu on aina parempi, mutta joissain tapauksissa ohjelmistorobotiikka on ainoa ratkaisu, mikäli ihmistä ei haluta kyseiseen työhön varata.

Myös Internet on täynnä kiinnostavaa ajantasaista tietoa. Sekin on käytettävissä kuten ihmiselläkin.

Ohjelmistorobotiikkaa käytettäessä ohjelmistojen käyttökokemus on kuin ihmisellä. Käyttöliittymästä johtuvat viiveet ja hitaudet tulevat mukaan. Toki robotti tekee parasta mahdollista vauhtia eikä inhimillisiä odotusaikoja ole. Se voi työskennellä jatkuvasti kunhan tietotekninen ympäristö on kunnossa.

Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään jo useissa yrityksessä onnistuneesti tuotantokäytössä. Tietoisuutta on lisätty viimeisen vuoden aikana eri medioiden kautta mukavasti ja tekniikka tulee varmasti yleistymään organisaatioissa kunhan tietynlainen epätietoisuuden verho asian ympärillä hälvenee.

 

Julkaistu: 2016-01-20 23:58:12 | Kategoria: RPA

Joni Ranta-Eskola

Olen Rajobit Oy perustaja. Olen ollut aina kiinnostunut tekemään asioita uudella tavalla ja olen tätä kiinnostuksen kohdetta päässyt myös hyödyntämään työuralla. Tällä hetkellä mukana matkalla on myös huippu tiimi, jonka kanssa pyrimme tukemaan kaiken kokoisia yrityksiä liiketoimintaprosessien tehostamisessa.

Jätä kommentti