ASIAKASTIETOREKISTERI

Rekisteriseloste – Asiakastietorekisteri

Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

 

Sovellettu lainsäädäntö

Henkilötietolaki (523/199)

 

Päivitetty

25.5.2018

 

Rekisterin pitäjä

Rajobit Oy

2907283-3
Kiviharjunlenkki 1C

90220 Oulu
puh. 0400 893359

 

Yhteyshenkilö sekä Tietosuojavastaava

Joni Ranta-Eskola

Puhelin: 0400 893359

Sähköposti:joni (at) rajobit.com

 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Rajobitin ohjelmistorobotiikka-palveluiden sekä siihen liittyvien muiden palveluiden tuottamiseksi sopimussuhteessa Rajobitin ja Rajobitin asiakkaiden välillä.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

  • nimi ja tarpeelliset organisaatiotiedot
  • yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • asiakaspalvelussa syntynyt asiakkuudenhallintatieto
  • asiakkaan palvelut ja niiden laskutustiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoa voidaan ladata asiakkaan toimittaman sähköisen materiaalin perusteella. Henkilötietoa kerätään asiakkaan täyttämien yhteydenottopyyntöjen kautta. Lisäksi Rajobitin ja asiakkaan välisissä neuvotteluissa kerätään myös henkilötietoja.

 

Tietojen luovuttaminen

Rajobit ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille. Rajobit voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Noudatamme GDPR-vaatimuksia. Kaikki mahdolliset tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

 

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt

Asiakastietojen luovuttamiseen tarvitaan asiakkaan kirjallinen suostumus tietojen luovuttamista varten.

 

Suostumuksessa tulee käydä ilmi.

luovutettavan aineiston perustiedot, kenelle luovutetaan ja milloin. Tämä toimii luovutustodistuksena ja se tallennetaan asiakaskansioihin mahdollista myöhempää todistusvelvollisuutta varten.

 

Digitaalisen aineiston luovuttamisen yhteydessä asiakasyrityksen määrittämälle luovutettavalle taholle luodaan Toimittajan tietojärjestelmään henkilökohtaiset tunnukset, joilla Asiakkaan yhteistyökumppani saa suostumuksessa kerrotun tiedon käyttöönsä.

 

Joissakin tilanteissa tietoja voidaan luovuttaa ilman asiakkaan valtuutusta tai suostumusta. Tämä tilanne on silloin kun tiedon luovutuksesta on laissa erikseen määritelty.

 

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rajobit poistaa henkilötiedot tietojärjestelmistään 1 vuoden säilytysajan jälkeen asiakkaan poistuttua Rajobitiltä.