MARKKINOINTIREKISTERI

Rekisteriseloste – Markkinointirekisteri

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

 

Sovellettu lainsäädäntö

Henkilötietolaki (523/1999)

 

Päivitetty

25.5.2018

 

Rekisterin pitäjä

Rajobit Oy

2907283-3
Kiviharjunlenkki 1C

90220 Oulu
puh. 0400 893359

 

Yhteyshenkilö sekä Tietosuojavastaava

Joni Ranta-Eskola

Puhelin: 0400 893359

Sähköposti: joni(at)rajobit.com

 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Henkilötietoa tallennetaan ja käsitellään Rajobitin ohjelmistorobotiikka-palvelun markkinoinnin ja myynnin suuntaamiseen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palveluiden kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Kontaktin luomiseen potentiaalisen asiakkaan kanssa
 • Tapaamisten järjestäminen asiakkaiden kanssa
 • Uutiskirjeiden ja myyntimateriaalien lähettäminen
 • Markkinointiviestintä sekä markkina- ja mielipidetutkimukset

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation yhteystiedot
 • Asiointihistoria

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Julkisista yhteystietoja tarjoavista palveluista
 • Rajobit Oy:n Internet-sivujen yhteydenottolomakkeet
 • Erilaiset markkinointikampanjat

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rajobit ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille.

Rajobit voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Noudatamme GDPR-vaatimuksia. Kaikki mahdolliset tiedonsiirrot EU tai ETA-alueen ulkopuolelle tehdään Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevat vaatimukset täyttäen.

 

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt

Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka tallennetaan asiakaskohtaisiin tietovarastoihin merkkinä tietojen luovutuksesta. Tietojen luovutuksesta informoidaan rekisteröityä aina etukäteen, paitsi jos viranomainen toisin määrää.

 

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rajobit Poistaa markkinointirekisteriin kuuluvia henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.