REKRYTOINTIREKISTERI

Rekisteriseloste – Rekrytointirekisteri

Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

 

Sovellettu lainsäädäntö

Henkilölaki (523/99)

 

Päivitetty

25.5.2018

 

Rekisterin pitäjä

Rajobit Oy

2907283-3
Kiviharjunlenkki 1C

90220 Oulu
puh. 0400 893359

 

Yhteyshenkilö sekä Tietosuojavastaava

Joni Ranta-Eskola

Puhelin: 0400 893359

Sähköposti:joni (at) rajobit.com

 

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietorekisterin tarkoitus on käsitellä ja säilyttää Rajobit Oy:n vastaanottamia työpaikkahakemuksia ja niihin liittyviä tietoja.

 

Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Hakija antaa tietojaan suostumuksellaan Rajobit Oy:n rekrytointitietokantaan henkilötietolain 8 § mukaisesti.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavankaltaisia tietoja:

  • nimi ja yhteystiedot
  • käyttäjätunnus ja salasana
  • koulutus- ja työkokemustiedot
  • kielitaito
  • toivomukset työtehtävistä
  • kokemus- ja osaamisprofiilit
  • hakijan vapaamuotoisesti tuottamat lisätiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen itsensä tuottama ja rekisterinpitäjälle lähettämä tieto

 

Tietojen luovutukset

Rajobit ei myy, vuokraa eikä luovuta henkilötietoja muille osapuolille.

 

Rajobit voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja, mikäli sovellettava laki tai asetus tai oikeus- tai hallintoviranomaisen pyyntö tätä edellyttää

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen luovuttamiseen liittyvät käytännöt

Tietojen luovutuksesta viranomaiselle laaditaan luovutustodistus, joka tallennetaan asiakaskohtaisiin tietovarastoihin merkkinä tietojen luovutuksesta. Tietojen luovutuksesta informoidaan hakijaa aina etukäteen, paitsi jos viranomainen toisin määrää

 

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Hakemustietoja säilytetään 6 kuukautta hakemuksen jättämisajankohdasta